Consiliul Judetean Dolj
conducere regulamente noutati galerie foto home
  PrezentareLocalizareObiectiveFacilitatiServiciiImpact economicSectoare de activitate vizateIstoricAgenti economiciChestionarContact  

Scurt istoric al activitatilor desfasurate de S.C. Parc Industrial Craiova S.A.

2004

1. Infiintarea S.C. Parc Industrial Craiova S.A. prin H.C.J. Dolj nr. 105/2004 ca urmare a H.G. nr. 727/2004, prin divizarea partiala a S.C. Avioane Craiova S.A. in vederea constituirii unui parc industrial.

2. 18.08.2004 - Inregistrarea S.C. Parc Industrial Craiova S.A. la O.R.C. Dolj sub J16/1510/18.08.2004.

3. Preluarea in administrare de catre S.C. Parc Industrial Craiova S.A. a terenurilor proprietate privata a Judetului Dolj in suprafata totala de 10,4 ha si a mijloacelor fixe care au facut obiectul H.G. nr 727/2004, H.C.J. Dolj nr. 105/2004 modificata prin H.C.J. Dolj nr. 188/2004.

4. Parcelarea suprafetelor in vederea inchirierii/concesionarii si intocmirea Documentatiei de prezentare pentru inchirierea/concesionarea parcelelor si stabilirea prin H.C.J. Dolj nr. 156/28.10.2004 a tarifelor minime privind inchirierea/concesionarea terenurilor si a spatiilor de productie/administrative.

5. Intocmirea si depunerea studiului de fezabilitate pentru obtinerea titlului de parc industrial prin Ordin al Ministerului Administratiei si Internelor.

6. Organizarea primelor licitatii si atragerea in amplasament a 6 locatari.

La sfarsitul anului 2004, cei 6 locatari ocupau 30% din spatiile disponibile de productie/administrative si 10 % teren din suprafata disponibila de 4,1 ha teren liber.

2005

7. Modificarea actionariatului S.C. Parc Industrial Craiova S.A. prin cooptarea ca actionari a comunelor: Ghercesti, Pielesti, Carcea si Cosoveni.

8. Majorarea capitalului social al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. prin aport in natura cu un teren in suprafata de 2 ha de catre actionarul majoritar Judetul Dolj.

9. Cadastrarea tuturor proprietatilor Judetului Dolj si deschiderea de carti funciare pentru suprafata de teren gestionata - 12,4 ha.

10. Realizarea conectarii intregii infrastructuri la reteaua de fibra optica a Romtelecom, inclusiv montarea unei centrale digitale.

11. Nominalizarea S.C. Distrigaz Sud S.A. ca operator de gaze in Parcul Industrial Craiova si realizarea de catre acesta a unei retele de gaze naturale care sa deserveasca toti locatarii.

12. Operationalizarea tuturor retelelor de utilitati si realizarea separarii si contorizarii acestora la limita de proprietate a fiecarei parcele inchiriate.

13. Realizarea primei investitii green field in Parcul Industrial Craiova de catre S.C. Cristim 2 Prodcom S.R.L. Bucuresti - Depozit frigorific de produse si preparate din carne.

14. La sfarsitul anului 2005, cei 10 locatari existenti ocupau 65 % din spatiile disponibile de productie/administrative si 22 % teren din suprafata de 6,1 ha teren liber.

2006

15. Nominalizarea S.C. Romtelecom S.A. ca operator de telefonie digitala si realizarea de catre acesta a unei investitii noi in Parcul Industrial Craiova - Retea interioara de telefonie care sa deserveasca toti locatarii.

16. Publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 244/17.03.2006 a Ordinului 1231/13.03.2006 al Ministerului Administratiei si Internelor de acordare a Titlului de Parc Industrial pentru incinta delimitata reprezentata de 10,03 ha teren situat in com.Ghercesti, str.Aviatorilor, nr.10, jud.Dolj, inclusiv desemnarea S.C. Parc Industrial Craiova S.A. ca societate administrator a Parcului Industrial Craiova.

17. Realizarea studiului de fezabilitate pentru reabilitarea infrastructurii de afaceri reprezentata de Parcul Industrial Craiova, pentru atragerea de fonduri de la Uniunea Europeana prin intermediul actionarului majoritar Judetul Dolj.

18. Includerea proiectului in programul de finantare Phare 2005 - 2006.

19. La sfarsitul anului 2006, cei 18 locatari ai Parcului Industrial Craiova ocupau 100 % din spatiile disponibile de productie/administrative si 67 % teren din suprafata disponibila de 6,1 ha teren liber.

2007

20. Demararea actiunilor necesare pentru extinderea Parcului Industrial Craiova cu terenurile invecinate acestuia, terenuri care apartineau statului roman in suprafata de 94,8 ha.

21. Realizarea Proiectului tehnic "Reabilitarea Infrastructurii de Afaceri in Judetul Dolj - Incubatorul de Afaceri Craiova".

22. Realizarea investitiei green field de catre S.C. Sormin Impex S.R.L. - Hala imbuteliere, depozitare miere si cladire birouri.

23. La sfarsitul anului 2007, cei 21 locatari ai Parcului Industrial Craiova" ocupau 100% din spatiile disponibile de productie/administrative si 67 % teren din suprafata disponibila de 6,1 ha teren liber.

2008

24. Realizarea de catre S.C. HELIN'S TRADING S.R.L. Craiova a investitiei "Complex hotelier Helin's Aeroport S+P+3E+ET pentru spatii de cazare (hotel), restaurant, bucatarie bar, sala de sedinte, piscina.".

25. Scoaterea definitiva din circuitul agricol al terenului in suprafata de 2 ha prin decizia nr. 42/22.01.2008 a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

26. Inceperea lucrarilor pentru realizarea proiectului "Reabilitarea Infrastructurii de Afaceri in Judetul Dolj - Incubatorul de Afaceri Craiova" de catre consortiul ALCO PLUS S.A. Braila & S.C. INTEGRAL S.A. Buzau & VALVE INTERNATIONAL S.A. Braila.

27. La sfarsitul anului 2008, cei 23 locatari ai "Parcului Industrial Craiova" ocupau 100% din spatiile disponibile de productie/administrative si 98 % teren din suprafata disponibila de 6,1 ha teren liber.

2009

28. Punerea in functiune a unei noi instalatii de alimentare cu energie electrica 20/04 kV realizata in cadrul proiectul Phare, prin care se furnizeaza energie electrica catre toti locatarii din Parcul Industrial Craiova.

29. Realizarea si punerea in functiune a investitiei: instalatie de hidranti cu sursa proprie de alimentare pentru corpul de proprietate 7169/4.

30. Finalizarea preluarii in administrare de la Judetul Dolj a investitiilor: "Statie pompare apa - treapta I", "Racord canalizare ape menajere" si a terenului din Craiova strada Garlesti, nr. 45.

31. La sfarsitul anului 2009, cei 19 locatari ai Parcului Industrial Craiova ocupau 100% din spatiile disponibile de productie/administrative si 67 % teren din suprafata disponibila de 6,1 ha teren liber.

2010

32. Intensificarea eforturilor de obtinere a terenurilor invecinate Parcului Industrial Craiova de la statul roman pentru a putea satisface cererile unor companii straine care si-au exprimat dorinta de a se instala in Parcul Industrial Craiova, apartinand industriei orizontale auto: Kirchhoff Automotive, Johnson Controls Romania Automotive Group, Gestamp Automocion, Handling & Lager, S.C. Afmech S.R.L., Roechling Automotive Italia S.R.L, Gualapack S.A., si nu numai;

33. Inceperea lucrarilor de investitii de catre noii locatari din Parcul Industrial Craiova:

  • S.C. GAVRIS GEN-COM S.R.L. CRAIOVA - investitie green field "Fabrica TERA", fabrica de de produse din carne;
  • S.C. X-TAL S.R.L. CRAIOVA - investitie green field "Fabrica X-TAL", fabrica de instalatii de climatizare si centru logistic;
  • S.C. Servicii Electro-Mecanice S.R.L. CRAIOVA - investitie green field "Fabrica Servicii Electro-Mecanice S.R.L. CRAIOVA ";
  • S.C. Strong House S.R.L. Craiova - investitie green field: Centrul logistic "Strong House", fabrica de tubulaturi metalice pentru instalatii de ventilatie, fabrica de echipamente electrice, electronice si de automatizare, fabrica de tamplarie din lemn stratificat, usi si ferestre pentru constructii civile si industriale.

34. Realizarea unor noi racorduri de apa si gaze naturale care sa alimenteze Parcul Industrial Craiova in regim permanent si la parametri normali:

  • Sistem de alimentare cu apa a S.C. Parc Industrial Craiova S.A intre statiile de pompare treapta I, str. Garlesti, nr.45, Craiova si treapta II, str.Aviatorilor, nr 10, Ghercesti.;
  • Statie de reglare si masurare gaze naturale pentru Incubatorul de Afaceri.

35. Realizarea probelor de casa la lucrarile aferente proiectului "Reabilitarea Infrastructurii de Afaceri in Judetul Dolj - Incubatorul de Afaceri Craiova".

36. 16 decembrie 2010, obtinerea extinderii Parcului Industrial Craiova, dupa 5 ani de demersuri succesive, cu doar 8,2 ha teren, de la statul roman prin publicarea in Monitorul Oficial nr 842/16.12.2010 a Hotararii de Guvern nr. 1226/02.12.2010 prin care se aproba transmiterea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor in domeniul public al judetului Dolj si in administrarea Consiliului Judetean Dolj a unei suprafete de teren de 8,2 ha in vederea extinderii Parcului Industrial Craiova.

37. La sfarsitul anului 2010, cei 23 locatari ai "Parcului Industrial Craiova" ocupau 100% din spatiile disponibile de productie/administrative si 100 % teren din suprafata disponibila de 6,1 ha teren liber. Suprafata de 8,2 ha teren transferata in decembrie 2010 de Guvernul Romaniei, urmeaza sa fie inclusa in Parcul Industrial Craiova, echipata cu utilitati si oferita investitorilor care doresc sa-si dezvolte capacitati de productie green field in zona metropolitana Craiova.

38. Finalizarea investitiei "Inlocuire si schimbarea solutiei de alimentare S.C. Parc Industrial Craiova S.A."; investitor: S.C. GDF Suez Energy Romania S.A., A.C. nr. 56/30.09.2009, Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr 220/31.08.2010.

2011

39. Finalizarea transferului cu titlu gratuit din domeniul public al statului in domeniul public al Judetului Dolj ( H.G. 1226/02.12.2010) si din domeniul privat al Judetului Dolj in proprietatea S.C. Parc Industrial Craiova S.A. (H.C.J. Dolj nr 35703.02.2011), reprezentand aportului in natura capitalul social, adus de Judetul Dolj, constand in teren extravilan in suprafata de 82.713 mp.

40. Incheierea Protocolului intre Consiliul Judetean Dolj si S.C. Parc Industrial Craiova S.A. privind predarea investitiei ca rezultat a implementarii Proiectului Phare cu nr. de contract RO 2006/018 - 147.04.01.01.03.06 cu titlul "Reabilitarea Infrastructurii de Afaceri in Judetul Dolj - Incubatorul de Afaceri Craiova".

41. Incheierea contractelor de inchiriere pentru primele doua unitati de incubare din Incubatorul de Afaceri Craiova.

42. Intabularea si schimbarea categoriei de folosinta a imobilului de 8,27 ha din extravilan in intravilan curti-constructii, str. Aviatorilor nr. 10A.

43. Punerea in functiune de catre locatarul Parcului Industrial Craiova, S.C. Gavris Gen-Com S.R.L. Craiova, a investitiei green field "Fabrica de preparate produse din carne".

44. Finalizarea procedurilor de predare a retelei magistrale pentru alimentarea cu apa, din administrarea S.C. Parc Industrial Craiova S.A. in administrarea Consilului Judetean Dolj, cu trecerea in domeniul public a Judetului Dolj, astfel incat livrarea apei potabile sa fie efectuata contorizat de operatorul public, S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., in incinta Parcului Industrial Craiova;

45. Terminarea investitiei "Statie de reglare si masurare gaze naturale pentru Incubatorul de Afaceri Craiova" si obtinerea Hotararii Consiliului Judetean Dolj nr. 93/28.04.2011 de majorare a capitalului social cu aceasta investitie in interesul S.C. Parc Industrial Craiova S.A. si al locatarilor din "Parcul Industrial Craiova".

46. Participarea la receptia finala a lucrarilor realizate prin Proiectului Phare cu nr. de contract RO 2006/018 - 147.04.01.01.03.06 cu titlul "Reabilitarea Infrastructurii de Afaceri in Judetul Dolj - Incubatorul de Afaceri Craiova".

47. Depunerea la M.A.I. sub nr. 971.018/08.12.2011 a documentatiei de extindere a Titlului de Parc Industrial de la 10,08 ha la 18,30 ha. Elaborarea Studiului de fezabilitate de extindere a "Parcului Industrial Craiova" la suprafata de 18,30 ha.

2012

48. Punerea in functiune de catre locatarul Parcului Industrial Craiova, S.C. Strong House S.R.L. Craiova, a investitiei green field "Centrul Logistic STONG HOUSE".

49. Punerea in functiune de catre locatarul Parcului Industrial Craiova, S.C. Strong House S.R.L. Craiova, a investitiei green field "Fabrica STONG HOUSE".

50. Emiterea Ordinului Ministrului Administratiei si Internelor nr. 62/02.03.2012 si publicarea in Monitorul Oficial nr. 161/12.03.2012, pentru modificarea Ordinului Ministrului Administratiei si Internelor nr. 1231/2006, privind acordarea titlului de parc industrial Societatii Comerciale Parc Industrial Craiova S.A. Suprafata totala de teren pentru care S.C. Parc Industrial Craiova S.A. i s-a acordat titlu de parc industrial este de 18,30 ha.


Alte informatii:

Copyright 2004 S.C. Parc Industrial Craiova S.A.
Powered by RAUSCHdesign